Eng |
:: 劇季節目・劇目回顧
篩選
搜尋
《一頁飛鴻》
香港大會堂劇院
02.04.2016 - 13.04.2016
話劇 x 粵劇跨界結合
隱世劇本 展開兩代爭持
戲台人生 延續隔世情緣
讀戲劇場《好人不義》
香港大會堂高座8樓演奏廳
13.03.2016 - 13.03.2016
從伸手扶向婆婆的一刻 他墜入了「公義」之戰
是正義戰士? 還是鬥爭下的棋子? 身份……未明
《一板之隔》
香港話劇團黑盒劇場 (上環文娛中心8樓)
12.03.2016 - 24.03.2016
停留在凝住了的時空,不能進也不能退,
我們還剩下了甚麼?
《最後晚餐》
香港話劇團黑盒劇場 (上環文娛中心8樓)
12.03.2016 - 24.03.2016
兩母子‧一頓飯   抓不住‧揮不走   殺出一片天
華燈下 還有他和她在黑暗中掙扎著 
讀戲劇場 Principle
香港大會堂高座8樓演奏廳
21.02.2016 - 21.02.2016
一場關於Principal 的Principle之爭
操場內山雨欲來 操場外唇槍舌劍 
「新戲匠」系列
《順風.送水》
香港話劇團黑盒劇場 (上環文娛中心8樓)
23.01.2016 - 04.02.2016
「收工先嚟韞,唔通連個天都唔鍾意我?」
「其實個天唔會見到你囉……」
第 10 頁,共 33 頁« First...6789101112131415...30...Last »